Psykosociala enheten Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa. Vi kan erbjuda rådgivning och krissamtal, lösningsfokuserade samtal, motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi och KBT via nätet. All samtalsbehandling är korttidsinriktad.

Kurator

Telefon 010-244 21 25

Telefontid måndag- fredag 08:00-16:00.