Rehabiliteringssamordning, Bra Liv Habo vårdcentral

Till oss kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

Vi är kontaktpersoner till andra berörda parter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, i ärende som rör sjukskrivningsprocessen, både övergripande och i enskilda ärenden.

Rehabsamordnare

Vakant till 13 mars 2023
010-242 48 47