Arbetsterapin, Bra Liv Väster vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Telefon 010-244 15 50

Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Frida Fridsäll
Arbetsterapeut

Cecilia Karlsson
Arbetsterapeut och Rehabkoordinator

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  •  Handskador - frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar. Vi kan sätta samman ett träningsprogram, ge ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar. 
  • Arbetsterapeut ingår i minnesteamet som vid behov gör demensutredningar och uppföljningar av tidigare demensutredningar. Upplever du eller din anhörig att ditt minne börjar svikta så hör av dig. 
  • Vardagsrevidering - Ny struktur på vardagen. En hjälp vid stressrelaterad ohälsa.


Grundtanken är att omstrukturering av livsstil och aktivitetsmönster i vardagen kan leda till en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor.