Astma/KOL sköterska, Bra Liv Väster vårdcentral

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

010-244 15 00

Telefontid: Måndag–fredag 7.00– 9.45