Astma/KOL-mottagningen, Bra Liv Väster vårdcentral

010-244 15 00
Telefontid: Måndag–fredag klockan 7:00– 9:45

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi.

Vi kontrollerar även din lungfunktion.