Läkarmottagningen, Väster vårdcentral

Läkaren behandlar sjukdomar och lättare skador som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering. Om du inte vet vem din läkare är, kan du höra av dig till receptionen, telefon 010-244 82 30.

Läkarteam nås via mottagningssjuksköterskan
010-244 15 00

Team 9 a – Clarinda Larsson
Team 9 b – Vakant
Team 10 – Al Khalsi Alia
Team 11 – Raducu Cornea
Team 12 a – Joakim Jonsson
Team 12 b – Fatema Aljalabi
Team 14 – Vakant
Team 15 – Reem Raouf
Team 16 – Ileana Stefan
Team 18 – Sergej Ignatov