Psykosociala teamet, Väster vårdcentral

Psykosociala enheten arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Det krävs inte någon remiss för att söka till oss, men du ska vara listad på Bra Liv Väster vårdcentral. Vi tar emot personer från 18 års ålder och uppåt

010-244 15 60

Telefontid: måndag-fredag 7-8.30

 1. Knappa in personnummer och telefonnummer.
 2. Uppringningstid meddelas när du ringer numret.

 

Psykosociala enheten ger korttidsinriktade samtalsbehandlingar, exempelvis vid:

 • Depression lätt till medelsvår
 • Stressrelaterade tillstånd
 • Ångest lätt till medelsvår
 • Krisreaktioner

När du ringer någon av oss på psykosociala enheten, ber vi dig att kort berätta om dina besvär och orsaken till att du söker oss.

Vi kan erbjuda

 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • KBT via internet
 • Rådgivning
 • Stödsamtal
 • Akuta ärenden hänvisar vi till psykiatriska klinikens akutmottagning.

Läs mer om KBT via internet på 
www.1177.se/Jonkopings-lan eller via appen Bra Liv nära