Psykosociala teamet, Bra liv Tranås vårdcentral

Primärvården har uppdrag att bedöma och behandla lindrig till måttlig psykisk ohälsa hos personer över 18 år. Det kan exempelvis handla om ångestproblematik, stress, nedstämdhet och krisreaktioner. Våra insatser ska vara av korttidskaraktär.

På 1177 kan du läsa om psykisk hälsa.

Knapp till webbplatsen 1177.se (Extern länk)

Kontakt

Knapp till appen Bra Liv nära (Extern länk)

Telefon: Har du inte möjlighet att ha en digital kontakt med oss, ring vår röstbrevlåda 010-243 96 20

 

I psykosociala teamet på Bra Liv Tranås vårdcentral arbetar psykologer, kurator och beteendevetare. Vi samarbetar kring din vård med andra yrkesgrupper på vårdcentralen.

Exempel på vad vi arbetar med:

 • Individuell behandling med kognitiv beteendeterapi, interpersonell terapi, stödjande eller rådgivande samtal.
 • Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi.
 • Gruppbehandling enligt Unified Protocol, en KBT-metod som fokuserar på känsloreglering, medveten närvaro och förändrade beteenden för att hantera ångest och nedstämdhet.
 • Medverkan i vårdcentralens rehabteam.
 • Medverkan i tvärprofessionella rehabiliteringsutredningar och behandling av smärtproblematik.
 • Remiss till andra vårdgivare om problemen tillhör deras område.
 • Vid behov samverkan med försäkringskassa, arbetsgivare, arbetsförmedlingen, socialtjänst med flera. Ofta med stöd av vårdcentralens rehabsamordnare.
 • Möjlighet att aktualisera för deltagande i mindfulnessgrupp,
 • Möjlighet att delta i gruppbehandlingen "ReDO vardagsrevidering" för bättre struktur i vardagen.
 • Möjlighet att delta vid föreläsningar inom "Livshjulet", för att få förståelse och redskap att hantera stress, oro, ångest. 
 • Rehabteamet, kontakt med rehabsamordnare med mera.