Arbetsterapi, Bra Liv Gislaved vårdcentral

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver.

010-244 21 40

Telefontid:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08:00-09:00
Torsdag 09:00-09:45

Du kan även nå oss via 1177 e-tjänster, 1177 Direkt eller via Bra Liv nära.

Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta samt ha en aktiv fritid.Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter. Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

•Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, artros, epikondylit, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
•Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
•Ergonomisk bedömning/rådgivning till exempel vid ledbesvär, hjärntrötthet med mera.
•Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.