Arbetsterapin, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom, skada eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-242 98 59

Arbetsterapeut, vårdsamordnare Sofi Olsson

Om vi inte svarar kan du tala in namn, personnummer och telefonnummer så ringer vi upp så snart vi kan.

Behandling

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner samt färdigheter.