Nyheter från Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Föreläsningar - psykisk hälsa i vardagen

Under hösten 2023 bjuder vi in till olika föreläsningar som handlar om psykiskt mående i vardagen.