Resevaccinationsmottagningen, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Vi vaccinerar samt ger dig råd och information inför resa.

010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00.

Vid kontakt med oss

För att vi ska kunna bedöma vilket/vilka vaccin du behöver ber vi dig fylla i ett frågeformulär inför vaccinationen.

Frågeformuläret kan skrivas ut, hämtas på vårdcentralen eller skickas hem till dig. För att skriva ut frågeformuläret klicka på länken nedan.
Frågeformulär inför vaccination (pdf-fil, 61 kB)

Svara på frågorna och skicka eller lämna in formuläret till vårdcentralen.