Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Öxnehaga vårdcentral

Distriktsläkaren behandlar och ger rådgivning om skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010–242 36 00

Dygnet runt 

Mottagningstider

Måndag-fredag 8.00–17.00
Boka alltid tid för besök.