Arbetsterapin Bra Liv Reftele vårdcentralsfilial

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

010-244 22 54

Telefontid måndag-fredag klockan 8:00-9:00

Individuell behandling

Vi utreder och skräddarsyr vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så självständigt som möjligt ska klara ditt boende och din personliga vård, ha en aktiv fritid och lek, kunna gå i skolan eller arbeta.

Behandlingen går ut på att träna och ta till vara och utveckla både fysiska och psykiska funktioner, färdigheter och förmågor.

Mottagningen finns på Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral