Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Sävsjö vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-24 38 610

Dygnet runt

Mottagning

Helgfri måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Distriktsläkare

Per Lexner
Sofie Cedermark
Mariluz Bernardino Collado

ST-läkare

Ilie Gitan
Kristoffer Eriksson
Amanda Wallersjö 
Ellen Alvarsson
Isak Wallersjö
Aldo Muñis Herrera

AT-läkare

Edvin Vestin
Denise Hossein Pour

Underläkare

Tala Alslman