Astma- och KOL-mottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Vi utför lungfunktionstester för att diagnostisera astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Utreder patienter med långvarig hosta och andningsbesvär. Rådgivning vid allergi. Rådgivning vid astma och KOL. Information om egenvård och läkemedelsbehandling vid astma/KOL.

010 – 242 68 90 

I de flesta fall behövs remiss via distriktsläkare för att komma till vår mottagning. Men om du har frågor som rör din astma/KOL eller undrar över något annat som rör andningsorganen så får du gärna ringa oss, säkrast under förmiddagen.

På mottagningen håller vi oss ständigt uppdaterade med nyheter som rör områdena astma och KOL.