Distriktsläkarmottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin och har bred kunskap om sjukdomar och deras behandling.

010 – 242 68 90 

Distriktsläkaren behandlar sjukdomar som inte kräver sjukhusvård, exempelvis diabetes, högt blodtryck, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, lätta psykiatriska sjukdomar, till exempel ångest och depression, vissa infektioner, skador och smärttillstånd.

Vi gör även utredningar och rehabilitering. Vi remitterar vidare till sjukhus vid behov.

Mottagning efter överenskommelse.

Mottagningstider

Måndag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8-15 (hänvisning Rosenhälsan fredag 15-17)
Boka alltid tid för besök.