Vaccinationsmottagningen, Bra Liv Tenhult vårdcentral

Du kan vända dig till oss när du vill ha råd och tips angående vaccination inför utlandsresan.