Baskurs

Föreställningen "I väntan på kommande tåg".
Föreställningen "I väntan på kommande tåg".

Baskursen passar dig med funktionsvariation som vill studera på folkhögskola för att få nya kunskaper och perspektiv. Kanske behöver du läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens i ett tempo som passar dig? Vill du kombinera studier med arbete? Du kan välja mellan våra olika profiler beroende på dina intressen.

Utbildningen innehåller en stor variation av teoretiska och praktiska moment. En gång varje läsår erbjuder vi en resa utomlands till självkostnadspris för de som vill och kan. Vi gör också studiebesök och dagsutflykter för att vidga vyerna. Alla resor förbereds och efterarbetas i skolan. Vi lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande. Skolans hälsoinriktning löper som en röd tråd genom våra kurser.

Baskursen har fyra olika profiler där man läser på heltid eller deltid. Vi tar hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar och pedagogiska önskemål och behov.

Våra profiler är:

AKO (Aktivitet Kunskap Orientering)

LOK (Lärande och Kreativitet)

Teori och praktik

Teaterfolk