Profil: LOK

Fem personer runt ett bord i ett klassrum skapar i papper
Lektionspass i skapande.

LOK (Lärande och kreativitet)

Tycker du att färg, form, musik och glädje är viktigt? Älskar du teater eller att vara ute i naturen? Vi jobbar individuellt med siffror, bokstäver, klockan, pengar, att läsa och att skriva. 

Kläder efter väder gäller när vi går ut och lär oss om årstidernas växlingar och vår närmiljö. En eftermiddag i veckan arbetar vi med skolans teaterpedagog. Vi har föreställningar för publik och åker ibland på turné.

På schemat finns Teater, Uteliv, Livskunskap, Läs och skriv, Estetisk verksamhet, Idrott, Yoga, Musik och Klasstimme.

Tisdag och onsdag är heldagar på skolan. Fredag är halvdag.