Profil: AKO

Tre personer fikar utomhus i naturen
Paus på en av våra resor.

AKO (Aktivitet Kunskap Orientering) är en av profilerna på Baskursen. AKO riktar sig mot deltagare med psykisk ohälsa.

Om du tycker att psykisk hälsa är lika viktig som fysisk, är du välkommen att söka till AKO. Kurserna ges två dagar i veckan och inga särskilda förkunskaper behövs. Man jobbar i sin egen takt utan stress och press.

På schemat finns Engelska, iPad och datorkunskap, Biblioterapi, Idrott och friskvård, Samhällskunskap, Litteratur, Estetisk verksamhet och Klasstimme.