Avgifter och kostnader

Här hittar du uppgifter om avgifter och kostnader på Värnamo Folkhögskola.

Externatavgift

Kostnaden är 500 kr/termin.

Externatavgift betalar alla deltagare som inte bor på skolans internat, vilken täcker in följande kostnader:

  • Elevförsäkring
  • Korta studieresor med skolans bilar inom kretsen av 70 km från skolan.
  • Förmiddagsfika fredagar v. 35-43.
  • Jul- och sommarmiddag samt fika vid idrottsdagar.

I många kurser ingår studieresor. Kostnaden för dessa tillkommer.

Avgifter för mat och logi

  • Bokullen 1300 kr/vecka
  • Engsbo 1350 kr/vecka

Kursdeltagare som bor på skolan betalar för kost och logi. Rumskostnaden debiteras samtliga veckor från kursstart till avslutningsdag, med undantag för jullovet. Observera att du får betala hyra under praktikveckorna. Om du bor på skolan är kostnaden för maten obligatorisk. Du betalar dock inte för mat under lov, studieresor eller vid sjukdom om man åker hem (gäller från och med andra sjukdagen).

Avgifterna betalas vid åtta tillfällen under läsåret för internatelever. Första fakturan per termin kommer i slutet av augusti respektive slutet av januari. Resterande fakturor kommer i början av varje månad. Det innebär att terminens andra faktura skickas ut tätt inpå den första, detta på grund av anpassning utifrån CSN:s utbetalningar.

Internetuppkoppling

Internetuppkoppling tillkommer i hyran. Boende på:

  • Bokullen betalar 100 kr/månad (trådbundet) 
  • Engsbo betalar 100 kr/månad (trådbundet).

Kan avbokas om man vill ha egen uppkoppling.

Gymavgift

Kostnaden är 200 kr/läsår.