Hälsoprofil

En grupp människor står i ett utsiktstorn och tittar ut över en mosse
Deltagare på vandring i Store Mosse nationalpark

Värnamo Folkhögskola har en hälsoprofil. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att främja hälsan hos både deltagare och personal. Vår hälsoprofil genomsyrar skolans verksamhet på många olika sätt.

Hälsoperspektivet väger tungt i alla våra kurser, och oavsett vilken kurs du läser på ska hälsans positiva inverkan såväl fysiskt som psykiskt lyftas fram.

Alla nya deltagare erbjuds ett hälsosamtal i och med terminsstarten. Detta gör det möjligt för oss att tillgodose dina behov av stöd under studietiden på bästa sätt.

I vår matsal strävar vi efter att erbjuda en så stor del ekologiska matvaror som möjligt, och vi är mycket noggranna med matens näringsinnehåll. Frukt ingår vid varje måltid.

Skolan erbjuder även en variation av fysiska aktiviteter, där vår egen idrottshall med tillhörande gym, utegym, gräsplan och volleybollplan utgör en viktig del.

Det arrangeras även gemensamma träningspass en gång/vecka för både deltagare och personal på skolan.

Under höstterminen har vi en gemensam hälsovecka på skolan där vi fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och att väcka rörelseglädje.

Varje termin genomförs schemabrytande Må bra-dagar. Under dessa dagar ägnar vi oss åt aktiviteter som stärker hälsan på olika sätt.

Vi har även ett trevligt bibliotek och tidningsrum på skolan, där du i en stillsam miljö kan läsa, studera eller bara koppla av. Även kulturaktiviteter av olika slag ser vi som ett sätt att främja hälsa.