Ordningsregler på Värnamo Folkhögskola

Studier är att jämföra med arbete. Därför gäller närvaroplikt på de schemalagda lektionerna (minst 20 timmar per vecka vid heltidsstudier). Närvaro vid lektionerna berättigar dig till studiemedel. Vid hög frånvaro rapporteras detta till CSN.

Det finns ordningsregler som du som är kursdeltagare förväntas följa. Ordningsregler (pdf-fil, 339 kB)

Om du bryter mot skolans regler kan de få konsekvenser. Avstängning, disciplinära åtgärder