Lärare och instruktörer Djurvård

Djurvårdslärarna nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet. Dessutom har djurvården en egen mobiltelefon som någon av instruktörerna (Sofia eller Elin) brukar bära med sig. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Telefon till lärarrummet Djurvård
010-242 68 19

Telefon och mobiltelefon till instruktörerna på djurvården
010-242 68 76
070-429 05 09

Linda Karlsson
lärare 
010-242 68 19
linda.g.karlsson@rjl.se

Inger Wickman
lärare 
010-242 68 19
inger.wickman@rjl.se

Erica Högström Tagesson
lärare 
010-242 68 19
erica.hogstrom.tagesson@rjl.se

Elin Eriksson
instruktör
010-242 68 76
elin.a.eriksson@rjl.se

Sofia Edlund 
instruktör
010-242 68 76
sofia.edlund@rjl.se

Cristiane Speziali Menegazzi
instruktör
010-242 68 76
cristiane.speziali.menegazzi@rjl.se

Marie-Louise Wegelius 
speciallärare
mari-louise.wegelius@rjl.se

Christos Stefanidis
vaktmästare djurvården
076-250 90 91
christos.stefanidis@rjl.se