Energikontor Norra Småland

Möte med Energikontoret

Läs mer om Energikontoret

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige har funnits sedan 2012. Idag är vi 14 anställda. Vi arbetar i Jönköpings län med projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, inom områdena hållbara transporter, hållbart resande, hållbart byggande och renovering samt energieffektiva företag. Vi är en del av Region Jönköpings län.

Om Energikontoret
Logo PEF

Vår konferens om förnybar energi och energieffektivisering

Plusenergiforum är Energikontorets årliga, regionala konferens om förnybar energi och energieffektivisering. Med föredrag, information, diskussioner och samtal inom våra profilområden ska denna arena vara en del av hållbarhetsarbetet och att göra Jönköpings län till ett plusenergilän.

Nästa upplaga av Plusenergiforum kommer att hållas onsdagen den 16 september 2020 på Elmia i Jönköping. Konferensen kommer därmed att inleda Klimatveckan 2020 och temat för årets konferens är Hållbara transporter och hållbart resande.

Plusenergiforum