Energikontor Norra Småland

Man som arbetar på gjuteri häller smält metall i en form.

Energikontoret mobiliserar med anledning av energiläget

Vad gör vi på Energikontor Norra Småland i detta energiläge?

Vi kan, genom de projekt som är igång, redan idag erbjuda kostnadsfritt stöd till små- och medelstora företag i länet. Till exempel kan ditt företag få hjälp med att identifiera enkla åtgärder för energieffektivisering.

Vi tar reda på företagens akuta behov, för att se vart stödet behövs som bäst.

Vi samlar våra styrkor, för att snabbfotat kunna agera.

Vi ger tips om var arbetsgivare hittar stöd till medarbetare med ekonomiska utmaningar med att ta sig till arbetet.

Möte med Energikontoret

Om oss

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län. Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Vår uppgift är att länet som helhet ska nå sina klimatmål. Framförallt stöttar vi Region Jönköpings län, kommunerna och företagen i vår del av Sverige att ställa om till en hållbar verksamhet och klimatsmart vardag. Det gör vi på flera sätt, brett och smalt, i olika typer av samverkans- och utvecklingssatsningar. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

Två yngre kvinnor kliver ur en bil utanför en lagerbyggnad.

ATTRACT

ATTRACT – ett projekt för innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.

Illustration med bil, buss, tåg och lastbilar i ett landskap med vägar, sjö, berg och byggnader.

FASTR

FASTR – ett projekt för snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län.

Sex vindkraftverk på en åker med blå himmel bakom.

Kraftsamling Vindkraft

Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län – ett projekt som ska främja en hållbar utbyggnad av vindkraft i länet.

Grön elsladd formad som en spargris.

RE:AGERA

RE:AGERA – ett projekt för grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av näringslivet i Jönköpings län.