Behandling av personuppgifter - nyhetsbrev

Den nya Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, började gälla den 25 maj 2018. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Här informerar vi dig om hur vi registrerar och använder personuppgifter om dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev.

Du behöver inte göra något för att fortsätta få aktuell information om våra projekt och verksamhetsområden, men ta gärna del av och läs informationen här.

Energikontorets behandling av personuppgifter gällande nyhetsbrevet

Publicerad: den 21 maj 2018

Här kan du läsa vilka uppgifter som Energikontor Norra Smålands nyhetsbrev behandlar, för vilka ändamål, dina rättigheter - och hur du kan kontakta oss om du vill ändra eller ta bort dina uppgifter. Detta gäller för Energikontorets nyhetsbrev. Behandling av dina personuppgifter regleras av EU:s General Data Protection Policy. (Extern länk)

Vilka personuppgifter samlar vi in, hur gör vi det och till vilket ändamål?

Kontaktuppgifter: Namn och e-postadress. Du delar denna information med oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Vi använder det för att skicka ut vårt nyhetsbrev, som innehåller information om våra projekt, aktiviteter samt viss omvärldsbevakning inom våra verksamhetsområden.

Tekniska uppgifter

Mailchimp använder beacons, vilket är information från användare när de öppnar sin e-post, såsom IP-adresser och webbläsare. Energikontoret använder inte individuella IP-adresser, utan bara generell statistik för att analysera räckvidden på nyhetsbreven.

Hur spårningen fungerar, Mailchimps webbplats (Extern länk)

Hur behandlar och skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. Det inkluderar både tekniska verktyg och en intern dataskyddspolicy som reglerar de anställdas skyldigheter. Den här informationen delas endast med de som följer vår policy och som behöver tillgång till dessa uppgifter.

För att vår hemsida och vårt nyhetsbrev ska fungera behöver vi anlita en nyhetsbrevstjänst som får tillgång till de personuppgifter som du delat med dig av till oss. För detta använder vi tjänsten Mailchimp. Via Mailchimp samlar vi in e-postadresser, och även i vissa fall namn (detta är en frivillig uppgift som du som prenumerant kan välja att fylla i). Du är fri att använda vilket namn du vill.  

Hur dina uppgifter används regleras genom ett avtal med vår leverantör, där vi fastställer vilka personuppgifter som behandlas, och hur de skyddas enligt lagen. Om lagen så kräver kan vi dela dina uppgifter med statliga myndigheter, såsom polis.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, men kan komma att delas med andra, för att kunna rapportera aktiviteter inom de projekt vi driver, som exempelvis projektfinansiärer. Finansiärer är till exempel EU:s struktur- eller regionalfonder, nationella myndigheter, regionala aktörer som regioner eller länsstyrelser.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar kontaktuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte. Mailchimp sparar tekniska uppgifter enligt deras policy.

Mailchimps integritetspolicy (Extern länk)

Om du vill avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev så tar vi bort dina uppgifter helt. Du kan antingen använda länken som finns längst ned i nyhetsbrevet, eller skicka ett mail till energikontoret@rjl.se.

För nya prenumeranter som skrivit upp sig fr.o.m. 2018-05-21 gäller samtycke.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Regionstyrelsen, Region Jönköpings län, organisationsnummer 232100-0057. Adress: Box 1024, 551 11, Jönköping, Sverige.

Vilka är dina rättigheter? 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att begränsa hur dina uppgifter används. Du kan ändra, radera, begära rättelse på hur de används och förs vidare (Rätt till dataportabilitet). 

Det finns en detaljerad förklaring om detta hos Datainspektionen (Extern länk).

Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta oss via energikontoret@rjl.se.

Du kan också skicka brev till oss: Energikontor Norra Småland, Verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Denna information kan ändras framöver och uppdateras på vår webbplats.