Axjo Plastics cirkulära företagande

Axjo Plastics cirkulära företagande

På bilden syns Axjo Plastics VD Jacob Nilsson
Jacob Nilsson, VD Foto: Axjo Plastics

Att inspireras av andra och att inte behöva uppfinna hjulet igen är bra. I vårt projekt RE:AGERA vill vi sprida goda exempel på grön omställning som företag i länet har genomfört, för att du ska hitta inspiration och motivation till ditt företags omställning.

Det cirkulärar tänket

En fin höstdag i september klev jag in på Axjo
Plastic i Gislaved för att träffa Jacob Nilsson som
är VD på företaget. Jag ville veta mer om deras
cirkulära affärsmodell och vad han och företaget
ser för vinster med den och med sin gröna
omställning.

Axjo Plastic har funnits sedan 1945 och
tillverkar kabeltrummor och andra emballagelösningar
i återvunnen plast. De har jobbat med sin gröna omställning ända sedan 2003 med sikte på mer cirkulära produkter och på en mer cirkulär affärsmodell för att kunna öka sin konkurrenskraft. De började i en mindre skala med att byta ut delar av sitt material till återvunnet material och sakta men säkert har de skalat upp. Idag består produkterna helt av återvunnet material och dessutom i form av återvinning av deras egna produkter. Att ändra och ställa om är något som Jacob menar är nödvändigt för att finnas kvar i framtiden. Kunderna och medarbetarna kommer att efterfråga det i allt högre grad.

Ett tydligt exempel på deras cirkulära arbete är
Drumster, en app för att kunna samla in kabeltrummorna efter användning. De tvättas och
vid behov lagas för att sedan används igen, är de i för dåligt skick mals de ner och går in i produktionen och blir nya trummor. En trumma kan utan problem cirkulera 8-10 gånger innan den behöver malas ner. Genom detta arbete har de alltså lyckats minska förbränningen av plastavfall samt hittat ett sätta att se till att den plast som finns i omlopp håller hög kvalitet.

Hållbarhetskoncept

Axjo Plastic har sedan ett antal år tillbaka
paketerat hela sitt hållbarhetsarbete i ett koncept
som de kalla Greenology. Det används för att tydligt kunna kommunicera och skapa förståelse för hur deras arbete med dessa frågor ser ut. Konceptet genomsyrar
hela företaget och ger affärsnytta. Jacob beskriver det
som att det numera är en del av deras DNA.

Uppstart av hållbarhetsarbete

Men hur börjar man då? Jacobs råd är att börja i ledningsgruppen, titta på er affär och era affärsmöjligheter. Var är det mest lönsamt för er att starta? Vad ska ni prioritera? Se sen till att det finns ett team som jobbar vidare med detta, som blir ansvariga för hållbarhet på ert företag. Att ha tålamod och våga tänka långsiktigt är också något som Jacob tipsar om. En del satsningar kommer inte att betala tillbaka sig direkt, men de kommer göra det på sikt och det kommer vara värt det. En framgångsfaktor menar Jacob är att se till att det jobb man gör med att ställa om har möjlighet att göras ordentligt. Hellre att fokus ligger på några mindre åtgärder som kan göras fullt ut istället för att försöka göra allt på en gång. Det är en process att ställa om.

Vinsterna med en cirkulär omställning

Det finns så klart en massa vinster med att ställa om och att försöka bli mer cirkulär. Jacob lyfter en ökad lönsamhet och att affärsmodellen är mer hållbar över tid. Det har också blivit lättare att rekrytera rätt kompetens. De har genom sitt hållbarhetsarbete ökat sin attraktivitet som arbetsgivare. Jacob berättar att det under flera intervjuer har blivit tydligt att deras hållbarhetskoncept Greenology har varit ett avgörande skäl till att personen sökt jobbet. Det finns också interna vinster att hämta, som känslan av stolthet. Stolthet för vad man inom företaget gemensamt åstadkommer, både genom ett minskat CO2-utsläpp men också vad man gör för den direkta närmiljön.

Recept för framgång

Att förankra hållbarhetsarbetet både internt och
externt är viktigt för att alla ska jobba åt
samma håll. Vad gör att medarbetarna tycker det
är viktigt? Vad gör att ledningen tycker det är
viktigt? Vad gör att kunderna tycker det är viktigt?
Hitta det och kommunicera det så skapas samsyn
och en känsla av att man gör detta tillsammans
och att alla bidrar, vilket i sin tur kan föda känslan
av stolthet. Hållbarhetsarbete kan inte vara något
som sköts separat utan måste finnas med i alla
delar av företaget.
Att ställa om är att göra sig beredd på framtiden,
att öka sin affärsnytta och sin lönsamhet på sikt.
Vill du och ditt företag ha råd och stöttning i ert
omställningsarbete? Ta kontakt med oss, vi hjälper
dig gärna i er cirkulära omställning.