Mottagningar

Kontakta oss vid sjukdom, för hjälp med rehabilitering eller kanske rådgivning kring din livsstil.

Mottagningar

Arbetsterapin

Astmamottagningen 

Diabetesmottagningen

Distriktsläkarmottagningen

Distriktssköterskemottagningen

Rehabkoordinator

Samtalskontakt

Sjukgymnastiken

Tobaksavvänjning

Bra Liv nära

I anslutning till vårdcentralen

Sävsjö folktandvård (Extern länk)

Vård kvällar och helger

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller tidsbokning till närakuten kvällar och helger.
Närakut Eksjö, 1177 (Extern länk)