Fritidsledarutbildning distans

På ett bord ligger en dator, hörlurar, bok, anteckningsblock. En hand håller i en blå penna och skriver i blocket.
Studera hemifrån

Fritidsledarutbildningen på distans passar dig som vill bidra till att människor får en meningsfull, aktiv och stimulerande fritid. Efter två års studier får du en yrkesexamen och goda möjligheter till arbete.

Om fritidsledarutbildningen på distans

Värnamo Folkhögskola har lång erfarenhet av att driva fritidsledarutbildning och hos oss möter du engagerade lärare med bred pedagogisk kompetens. Från och med hösten 2024 erbjuder vi även fritidsledarutbildningen på distans. Utbildningen innebär att du studerar på helfart, men kan studera på valfri plats - med undantag för obligatoriska närträffar (två träffar/termin) då du behöver vara på plats i Värnamo. Vid dessa tillfällen står du själv för omkostnader i samband med närträffen, så som resa, mat och eventuellt boende.

Då utbildningen ges på helfart förväntas du kunna avsätta ungefär 40 timmar/vecka för dina studier. Du ska även finnas tillgänglig för schemalagda aktiviteter måndag till fredag kl. 10.00-15.00. Det innebär att vi inte kan rekommendera att arbeta heltid parallellt med studierna. 

Specifikt för distansutbildningen är att den ges i digital form. Vi använder oss av lärplattformen Google Classroom som vårt digitala klassrum. Ett viktigt verktyg i Google Classroom är Google Meet, som används för exempelvis föreläsningar, handledning, grupparbeten med mera. Du måste därför ha tillgång till egen dator, webbkamera, headset med mikrofon och internetuppkoppling av bredbandstyp under studietiden.

Vad gör fritidsledaren?

Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Du fungerar både som pedagog och vägledare. Fritidsledaren möjliggör relationer till och mellan människor och stödjer deras identitetsutveckling. I yrket ingår även att arbeta med demokrati och inflytandefrågor. Grupper och grupprocesser står i fokus i fritidsledarens arbete och därför är ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga tre viktiga egenskaper.

Efter avslutad utbildning har fritidsledaren en bred och spännande arbetsmarknad framför sig. Fritidsledarens kompetenser efterfrågas inom många olika verksamheter, exempelvis fritidsgård, skola, fritidshem, förening/organisation, församling, omsorgsverksamhet, behandlingshem och kriminalvård.

Fritidsledarskolorna gör årligen en undersökning för att ta reda på var de utbildade fritidsledarna tar vägen efter avslutad utbildning. Den senaste undersökningen visade att över 90 procent av de studerande hade anställning sex månader efter examen. Övervägande delen av de studerande som erhöll utbildningsbevis har en för utbildningen relevant tjänst och tillsvidareanställning.

Innehåll

Innehållet i utbildningen ligger nära den verklighet du kommer att möta som fritidsledare. De studieområden som ingår är:

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Pedagogik och ledarskapsutveckling
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält
  • Lokal utbildningsprofil och fördjupning
  • Pedagogisk professionell utveckling (APL)

I de teoretiska momenten läser du ämnen som fritidskunskap, hälsofrämjande arbete, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, kommunikation och konflikthantering. Under den sista terminen på utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i ett ämne relaterat till människors fritid.

Den praktiska delen av utbildningen består bland annat av olika projektarbeten, praktiska uppgifter i fritidsverksamhet, aktiviteter med fokus på friluftsliv och APL (praktik).

Utbildningsprofil

Alla fritidsledarutbildningar på folkhögskolor har samma övergripande utbildningsplan. Varje skola har sedan en lokal profil. Vår utbildning har en hälsofrämjande profil. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att stärka friskfaktorer som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande.

Utbildningen innehåller även för yrket efterfrågade och aktuella kurser, exempelvis Machofabriken, kulturmöten, mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt motiverande intervju (MI).

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår totalt 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på hemorten, fördelat på tre praktikperioder som omfattar fem veckors APL per period. Under din APL följer du verksamhetens arbetstider.

  • Den första praktikperioden genomförs i öppen ungdomsverksamhet.
  • Den andra praktikperioden i social verksamhet eller i omsorgsverksamhet.
  • Den tredje praktikperioden väljer du själv inriktning på din APL. Du har även möjlighet att förlägga praktiken utomlands.