Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen 2020

2020-08-20 – 2020-12-22 

Mer information om skolstarten 2020 för respektive årskurs hittar du här.

Vårterminen 2021

2021-01-07 – 2021-06-11

Lovdagar 
Höstlov Vecka 44
Sportlov Vecka 7
Påsklov Vecka 14
Lovdag 14 maj
Studiedagar (preliminära datum)
14 september
16 oktober
23 november
5 mars
12 maj