Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen 2019

2019-08-21 – 2019-12-20 

Obs! årskurs 2 inleder läsåret med självstudier den 21 augusti och årskurs 3 inleder läsåret med APL.

Vårterminen 2020

2020-01-07 – 2020-06-12

Lovdagar 
Höstlov Vecka 44
Sportlov Vecka 7
Påsklov Vecka 15
Lovdag 22 maj
Studiedagar 
Fredag 13 september
Måndag 21 oktober
Fredag 29 november
Måndag  9 mars