Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen 2018

2018-08-21 – 2018-12-21

Obs! årskurs 2 inleder läsåret med självstudier 21-22 augusti och årskurs 3 inleder läsåret med APL 13 augusti.

Vårterminen 2019

2019-01-07 – 2019-06-14

Lovdagar 2018/2019
Höstlov Vecka 44
Sportlov Vecka 7
Påsklov Vecka 16
Lovdag 31 maj
Lovdag 7 juni
Studiedagar 2018/2019
Måndag 10 september
Måndag 29 oktober
Fredag 30 november
Måndag  11 mars - Obs! ändrat datum
Måndag 20 maj