Naturbruksprogrammet Lantbruk

Skördearbete i full gång ute på fälten vid Tenhults naturbruksgymnasium där eleverna kör skolans självgående hack.

Lantbruk är utbildningen för dig som tycker om att arbeta praktiskt och som vill vara en del av Sveriges viktigaste näring. På Tenhults naturbruksgymnasium får du bred kunskap om växtodling och om skötsel och hantering av lantbruksdjur. Du lär dig också att köra traktorer och andra maskiner samt att serva, underhålla och reparera.

Hos oss kan du kombinera din gymnasieutbildning med ditt intresse och få en bra grund att utgå ifrån oavsett om du vill börja arbeta direkt efter gymnasiet, exempelvis som djurskötare, maskinförare eller växtodlare, eller om du vill studera vidare på högskola eller universitet till exempelvis lantmästare, agronom, agrotekniker, driftledare, gårdsmästare, veterinär med mera.

Våra lantbrukslärare är välutbildade och tillsammans med instruktörerna har alla lång och gedigen yrkeserfarenhet från branschen.

Om utbildningen och skolans lantbruk

Inom naturbruksprogrammet inriktning lantbruk läser du gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen samt kurser där du får bred kunskap om lantbrukets djur, teknik, maskiner och växtodling. Undervisningen är både praktisk och teoretisk.

Skolan bedriver ekologisk odling och kravgodkänd djurhållning. Förutom våra egna lantbruksdjur få du även teoretisk och praktisk kun­skap om andra lantbruksdjur samt om både ekologiskt och konventionellt jordbruk.

På skolan finns stora odlingsarealer, en välutrustad maskinpark, maskincentrum med verkstad för underhåll och service av maskiner, tvätthall, snickeri, smedja och skogslokal samt en modern mjölkproduktionsanläggning med lösdriftsstall för kor och ungdjur.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande ingår också i utbildningen. Detta är en viktig del av utbildningen och ett utmärkt tillfälle för dig att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. För dig som önskar finns också möjlighet att göra några veckors APL utomlands.
Mer information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom lantbruk.

Utgångar

Under första läsåret läser alla lantbrukselever samma kurser. Därefter väljer du en av följande utgångar:

 • Yrkesförberedande Lantbrukare 
 • Högskoleförberedande Lantbrukare
 • Naturvetenskaplig profil Lantbrukare 

Mer information om vilka kurser som ingår i  respektive utgång hittar du i 
Programbladet för Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk, pdf. (pdf-fil, 1946 kB)

Högskolebehörighet

Du kan få grundläggande högskolebehörighet inom naturbruksprogrammets 2500 poäng eller 2800 poäng. Vi erbjuder också kurser som ger särskild behörighet mot naturvetenskap och samhällsvetenskap, vilket ger dig möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst!

Mer information om högskolebehörighet på Tenhults naturbruksgymnasium.

Obs! Kurserna för grundläggande högskolebehörighet (Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6) är inte obligatoriska för att du ska få gymnasieexamen. Däremot krävs de om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Om du inte vill läsa en studieplan med högskoleförberedande kurser, kan du välja bort dem. Din studieplan blir då endast 2500 poäng.

Lantbruksutbildningen erbjuder dig

 • God kunskap i företagande och företagsekonomi
 • 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 • Möjlighet att praktisera utomlands
 • Möjlighet att få naturvetenskaplig behörighet

Dessutom har du möjlighet att ta:

 • Utbildningsbevis för hjullastare anläggning och godshantering
 • Motorsågskörkort A och B
 • Behörighetsbevis för användning av växtskyddsmedel

Din framtid

Framtiden för våra lantbrukselever ser ljus ut då kunskap och arbetskraft inom området blir allt mer efterfrågat.

Alla våra yrkesutgångar inom Lantbruk förbereder dig för ett yrke, vilket innebär att du kan börja arbeta redan dagen efter du tagit studenten.

Kanske kommer du att arbeta inom mjölkproduktion, på maskinstation, växtodling, kött -, svin- eller lammproduktion.

Du förbereds också för vidare studier och kan till exempel fortsätta att studera till:

 • Agrotekniker
 • Agronom
 • Lantmästare
 • Gårdsmästare
 • Husdjurstekniker
 • Veterinär