Ta med annat sällskapsdjur

Elev med hamster
Foto: Ida Williamsson

Elever som bor på Tenhults naturbruksgymnasium har möjlighet att ta med sitt sällskapsdjur.

Om du bor på skolans internat finns möjlighet att ta med ett mindre husdjur i bur eller max två smådjur i gemensam bur. För detta finns ett kontrakt som både elev och vårdnadshavare ska fylla i och som sedan ska godkännas av djurvårdspersonal på skolan.

Vill du veta mer, kontakta fritidspersonalen.