Pedagogiskt stöd

Tenhults naturbruksgymnasium lägger stor vikt vid att möta de elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen arbetar med övergripande frågor i det specialpedagogiska arbetet i verksamheten, ger stöd och handledning, och arbetar tillsammans med lärarna för att i undervisningen ge eleverna bästa möjlighet till utveckling och lärande.

I arbetsuppgifterna ingår också utredningar runt studiesvårigheter samt medverkan vid utarbetande och uppföljning av åtgärdsprogram.

Målet är att skolans verksamhet ska kunna erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt