Olycksfallsförsäkring under skoltid

Alla elever som är inskrivna på Tenhults naturbruksgymnasium omfattas av vår huvudman Region Jönköpings läns kollektiva olycksfallsförsäkring.

Vid skadereglering tillämpas de villkor som finns i avtalet mellan Region Jönköpings län och Länsförsäkringar Jönköping.
Länk till informationsblad gällande kollektiv olycksfallsförsäkring för verksamheter bedrivna av Region Jönköpings län (pdf). (pdf-fil, 296 kB)

Blankett för skadeanmälan

Vid olycksfall/skada under skoltid ska blanketten skadeanmälan fyllas i och lämnas in till skolans kansli.
Länk till blanketten för skadeanmälan (pdf). (pdf-fil, 262 kB)