Elevdator

I början av årskurs 1 får alla gymnasieelever på Tenhults naturbruksgymnasium tillgång till en bärbar dator. Elevdatorn är avsedd för skolarbete och lånas ut till eleven under dennes utbildning på skolan.

Eleven ansvarar för att datorn alltid är i användbart skick, med laddat batteri och fungerande mjukvara när lektionen börjar.

Eleven ansvarar för att datorn med tillbehör hanteras varsamt samt att den förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att förloras, till exempel stjälas.

Region Jönköpings län rekommenderar eleven/vårdnadshavaren att kontrollera med sitt försäkringsbolag huruvida bolagets försäkringsskydd gäller lånad egendom.

Det är varje elevs ansvar att ha kännedom om, och tillämpa alla de regler som gäller för användningen av datorn. 

Regler och avtal för elevdator (pdf-fil, 231 kB) 

Felanmälan av elevdator

Om det uppstår problem med din dator som din lärare eller kamrat inte kan hjälpa dig med måste du göra en felanmälan för att vi ska kunna hjälpa dig. Klicka på länken nedan och följ anvisningarna i formuläret: Felanmälan av dator (Extern länk)