Programinriktat val

Lantbrukselev med  blå hörselkåpor på huvudet står på ett gärde med en traktor i bakgrunden.

Programinriktat val mot naturbruk vänder sig till dig som vill läsa Naturbruksprogrammet på Tenhults naturbruksgymnasium, men som saknar de betyg som krävs för behörighet till nationellt program.

Programinriktat val (IMVNB)

Du som läser Programinriktat val läser integrerat med övriga elever från naturbruksprogrammet. Enda skillnaden är att du får hjälp att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att komma in på naturbruksprogrammet. Övriga ämnen läser du tillsammans med dina klasskamrater från samma inriktning som du kommit in på. Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår också. Målet med utbildningen är att du inom ditt första läsår kommer att uppnå full behörighet så att du sedan kan skrivas över på Naturbruksprogrammet och fortsätta precis som vanligt i samma klass. 

Behörighetskrav till Programinriktat val

Du måste ha minst sex godkända betyg med dig från grundskolan enligt något av alternativen nedan:

Alternativ 1 – godkänt betyg i: 
svenska (eller svenska som andra språk) och engelska eller matematik samt i ytterligare fyra andra grundskoleämnen eller fler.

Alternativ 2 – godkänt betyg i: 
svenska (eller svenska som andra språk) och engelska och matematik samt i ytterligare tre andra grundskoleämnen eller fler.

Önskemål om inriktning

När du söker till Programinriktat val mot naturbruk (IMVNB) kan du endast önska vilken inriktning du helst vill gå; Lantbruk, Djurvård eller Hästhållning. När du sedan blir antagen kommer vi att göra vårt yttersta för att du ska få din önskan uppfylld. Med andra ord kan vi inte garantera dig en plats vid en specifik inriktning utan du kommer att erbjudas en plats vid den eller de inriktningar där det finns lediga platser kvar.

Ansökan

Är du osäker på dina grundskolebetyg och vilka av våra program du är behörig till bör du söka till flera av våra program. Observera då också att valordningen är viktig! Sök därför till Naturbruksprogrammet och den eller de inriktningar du vill gå (NBLAN, NBDJR eller NBHAT) i första hand. Sedan söker du till Introduktionsprogram och Programinriktat val mot naturbruk (IMVNB) i andra hand och ange gärna önskemål om vilken inriktning du helst vill gå. Därefter har du också möjlighet att lägga till Yrkesintroduktion mot gröna näringar/trädgård (IMYNB) om du vill. På så sätt ökar du dina chanser att komma in hos oss.