Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium 23 mars

Patientnämnd 5 april

Regionrevisionen 26 mars 2018

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 22 mars

Parlamentariska nämnden 19 mars

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 20 mars