Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Patientnämnden 5 september

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 19 september

Regionrevisionen 29 augusti 2018

Finnvedens samordningsförbund 27 augusti

Regionfullmäktige 28 augusti