Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 1 mars

Regionstyrelsen 6 mars

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 27 februari

Patientnämnden 31 januari

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 28 februari

Parlamentariska nämnden, 12 februari

Kommunalt forum 9 februari

Regionrevisionen 19 februari 2018