Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården eller tandvården kan du föra fram dem till Patientens direktkanal. Du kan använda formulären nedan eller ringa.

Formulär patientens direktkanal

Patientens direktkanal, hälso och sjukvården

Patientens direktkanal, Folktandvården

Vill du ha ett svar, ska du få det inom 21 dagar.

Ringa patientens direktkanal

Du kan också ringa och lämna synpunkter, 010-243 01 30.

Lämna meddelande så blir du uppringd inom 24 timmar, eller snarast möjligt efter helgdag.

Synpunkter på annat

Har du synpunkter som inte rör hälso- och sjukvård kontaktar du den verksamhet det gäller.

Kontaktuppgifter till våra verksamheter: 
Verksamhetsorganisation