Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta den verksamhet det gäller.

Du kan också få hjälp av kontaktcenter att framföra synpunkter och klagomål.

Vår organisation 

Synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården eller tandvården

Information om hur du lämnar synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården eller tandvården hittar du på 1177.se

Om du inte är nöjd med vården på 1177.se(Extern länk)(Extern länk)