Regionstyrelsen

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Jönköpings läns "regering”.

Regionstyrelsen har ett helhetsansvar för Region Jönköpings läns verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Regionstyrelsen har 15 ledamöter. 

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet.
Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Handlingar och protokoll för Regionstyrelsen 2017

Ledamöter i regionstyrelsen

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)