Regionstyrelsen

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Jönköpings läns "regering”.

Regionstyrelsen leder och samordnar alla viktiga frågor i regionen. Regionstyrelsen kan lämna över beslutanderätten i en fråga till någon av de tre nämnderna.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. 

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet.
Protokoll publiceras när de justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Handlingar och protokoll för Regionstyrelsen 2017

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd

Ledamöter i regionstyrelsen

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)