Odontologiska Institutionen

Tandläkare på Odontologiska Institutionen

Välkommen till Odontologiska Institutionen

Vi är en ledande nationell resurs för specialisttandvård inom klinisk behandling, forskning och utbildning.
Tillsammans är vi en del av Folktandvården inom Region Jönköpings län.

Läs mer om Odontologiska Institutionen
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Eleonor Fransson, vice vd Hälsohögskolan, Jane Ydman, regiondirektör och Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör.

"Samarbete viktigt för fler tandläkare"

Hälsohögskolans vice vd: "På OI finns nyckelkompetens för vår kommande tandläkarutbildning".

Läs mer här
En kvinna som håller en brygga i kobolt/krom i ena handen och tittar på den genom ett glasögonmikroskop.

Vad innebär kobolt/krom vid oral protetik?

Övertandläkare Maria Kassapidou tittar närmare på oädla metallegeringar i vetenskaplig artikel.

Läs mer här
Fredrik Frisk, i grå undersökningskläder, framför två bokhyllor

Fredrik Frisk docent vid Hälsohögskolan

"Det stärker utgångspunkten för handledning vid OI ytterligare."

Läs mer här
Shariel Sayardoust vid sin bärbara dator. Bakom henne finns en projektorduk där Eva Nordendahl syns via video på distans.

Examination och utbyte trots pandemi

Covid-19 är i allra högsta grad fortfarande påtagligt – men för det stannar inte examinationen av nya specialisttandläkare upp.

Läs mer här
Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient

Specialisttandvård

Vi är nio specialistområden fördelat på elva avdelningar. Tillsammans med ett av tre nationella kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd tar vi tandvården framåt.

Läs mer om specialisttandvård
Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient

Utbildning

Odontologiska Institutionen bedriver specialistutbildning och specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare inom flera specialiteter. Vi har även en omfattande kursverksamhet.

Läs mer om våra utbildningar och kurser
Man och kvinna ler in i kameran

Ansökan om ny tandläkarutbildning

Övertandläkare Per Tidehag och Shariel Sayardoust har projektlett ansökan: "Utbildningen kommer dra till sig mycket intresse".

Läs mer om planerad tandläkarutbildning i Jönköping
Kompetenscenter

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Vi är ett nationellt kompetenscenter för både barn och vuxna och är en resurs för vårdgivare och patienter i hela landet.

Läs mer om Kompetenscenter