Odontologiska Institutionen

Välkommen till Odontologiska Institutionen

Välkommen till Odontologiska Institutionen

Vi är en ledande nationell resurs för specialisttandvård inom klinisk behandling, forskning och utbildning.
Tillsammans är vi en del av Folktandvården inom Region Jönköpings län.

Läs mer om Odontologiska Institutionen

En behandlande tandläkare tittar på ett barn som sitter i knät på en vuxen.

Folktandvårdens expert intervjuad i podd

Helena Anjou, övertandläkare på kompetenscentrum för sällsynta odontologiska tillstånd, har medverkat i Williams-podden.

Läs mer här

Två män och en kvinna står finklädda bredvid varandra  och ler in i kameran.

Magnus Hillergård examineras som specialist i käkkirurgi

Under examinationsföreläsningen "Från analog till virtuell 3D-planering inom ortognatkirurgi" hyllade Magnus OI:s samabete.

Läs mer här

Tre personer står i en utbildningssal och ler in i kameran.

Forskning i samverkan på Jönköping University

Möjlighet att mötas och dela kunskap på Odontologiska Institutionens årliga Forsknings- och Utbildningsdag.

Läs mer här

Gruppfoto taget utomhus

Sällsynt nätverk växer – bidrar till ökad kunskap om sällsynta hälsotillstånd

Efter ett uppehåll till följd av coronapandemin har de skandinaviska centren för sällsynta hälsotillstånd inom tandvården kunnat mötas igen.

Läs mer här

Odontologiska Institutionen 50 år

Odontologiska Institutionens kliniska verksamhet bidrar till att lösa avancerade eller särskilda tandvårdsbehov. Det har vi gjort sedan 1972, och det vill vi fortsätta göra även imorgon.

Läs mer om OI 50 år

Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient

Specialisttandvård

Vi är nio specialistområden fördelat på elva avdelningar. Tillsammans med ett av tre nationella kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd tar vi tandvården framåt.

Läs mer om specialisttandvård

Konceptteckning över en 3d-scannad överkäke

Tandläkarutbildning i Jönköping

Så vill vi skapa en modern tandläkarutbildning och ett ledande odontologiskt centrum som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt. 

Läs mer om planerad tandläkarutbildning i Jönköping

Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient

Utbildning

Odontologiska Institutionen bedriver specialistutbildning och specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare inom flera specialiteter. Vi har även en omfattande kursverksamhet.

Läs mer om våra utbildningar och kurser