Odontologiska Institutionen

Välkommen till Odontologiska Institutionen

Välkommen till Odontologiska Institutionen

Vi är en ledande nationell resurs för specialisttandvård inom klinisk behandling, forskning och utbildning.
Tillsammans är vi en del av Folktandvården inom Region Jönköpings län.

Läs mer om Odontologiska Institutionen

EN kvinna och en man i ett behandlingsrum.

Världskända studien undersöker Jönköpingsbornas tänder och munnar

Hur mycket bättre kan vår mun- och tandhälsa bli? Det tittar Jönköpingsundersökningen bland annat på. Studien genomförs under 2023 för sjätte gången och bygger på mer än 50 år av samlad data.

Läs mer här

Vetenskapligt pris till studie om tandreglering

Ger tätare kontroller av en tandställning bättre behandlingsresultat? Detta är en av de frågor som ST-tandläkare Erik Frilund ställt i sin prisade studie.

Läs mer här

Många glada medarbetare i klinikkläder som står i en korridor.

Närhet till specialisttandvård för Höglandet

Nytt odontologiskt centrum i Nässjö, skapar tillgänglig specialistvård för Höglandets invånare och möjligheter för Folktandvårdens medarbetare.

Läs mer här

En behandlande tandläkare tittar på ett barn som sitter i knät på en vuxen.

Folktandvårdens expert intervjuad i podd

Helena Anjou, övertandläkare på kompetenscentrum för sällsynta odontologiska tillstånd, har medverkat i Williams-podden.

Läs mer här

Odontologiska Institutionen 50 år

Odontologiska Institutionens kliniska verksamhet bidrar till att lösa avancerade eller särskilda tandvårdsbehov. Det har vi gjort sedan 1972, och det vill vi fortsätta göra även imorgon.

Läs mer om OI 50 år

Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient

Specialisttandvård

Vi är nio specialistområden fördelat på elva avdelningar. Tillsammans med ett av tre nationella kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd tar vi tandvården framåt.

Läs mer om specialisttandvård

Konceptteckning över en 3d-scannad överkäke

Tandläkarutbildning i Jönköping

Så vill vi skapa en modern tandläkarutbildning och ett ledande odontologiskt centrum som bedriver praktiknära utbildning, forskning och utveckling i samverkan såväl nationellt som internationellt. 

Läs mer om planerad tandläkarutbildning i Jönköping

Två personer inom specialisttandvården behandlar en patient

Utbildning

Odontologiska Institutionen bedriver specialistutbildning och specialiseringstjänstgöring av ST-tandläkare inom flera specialiteter. Vi har även en omfattande kursverksamhet.

Läs mer om våra utbildningar och kurser