Tillgänglighet och användbarhet

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att webbplatsen ska vara tillgänglig och användbar för alla, även personer med särskilda behov.

Vi använder verktyget Siteimprove för att säkerställa att webbplatsen uppfyller de krav som ställs på oss. Webbplatsen är dessutom certifierad av tillgänglighetsföretaget Funka Nu.

Certifiering innebär att Funka Nu AB:s tillgänglighetsexperter har gått igenom webbplatsen ur ett tekniskt, pedagogiskt och språkligt perspektiv och certifierat webbplatsen.

Region Jönköpings läns certifieringsprotokoll, Funka Nu(Extern länk)

På vilket sätt är webbplatsen tillgänglig?

  • Anpassa webbplatsen – du kan göra personliga inställningar för textstorlek, och radavstånd för att underlätta din läsning.
  • Bilder – alla bilder har beskrivande alternativtexter ifall du valt att stänga av visningen av bilder eller använder en skärmläsare.
  • Färg, kontrast och typografi – färger och teckensnitt är valda utifrån bästa möjliga läsbarhet, tydlighet och kontrast.
  • Länkar och dokument – länkar till dokument är utmärkta med filformat. Länkarna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Dokumenten som är publicerade på webbplatsen är i PDF-format, och uppfyller kraven på tillgänglighet.
  • Struktur och navigation – alla sidor har länkstig så att du ska se var någonstans du befinner dig på webbplatsen. Till din hjälp finns också en länkad översikt. Om du inte vill använda mus kan du navigera med tabb-tangenterna.
  • Texter – vi arbetar ständigt med att göra texter så tydliga och lättlästa som möjligt. Alla texter kan förstoras och är läsbara med skärmläsare.
  • Via mobiltelefon – webbplatsen stöder visning i de flesta mobiltelefoner, surfplattor och webbläsare.