Att vara medarbetare i Region Jönköpings län

Tre glada medarbetare
Foto: Elin Carlholt

Att vara medarbetare i regionen ska ge möjlighet till engagemang och lärande. En bra verksamhet behöver engagerade och kompetenta medarbetare. Medarbetare som trivs och arbetar för bästa möjliga resultat tillsammans med arbetskamrater och chefer.

För att regionens vision och mål ska bli verklighet behöver var och en handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna mål och tillgängliga resurser.

Vi vill ge dagens och morgondagens medarbetare goda förutsättningar att möta invånarnas behov, att utveckla verksamheten och att vara med och skapa en god arbetsmiljö. Alla ska ha tillgång till stöd, inspiration och utveckling i sina olika roller och med sina olika uppgifter.