Fastigheter och lokaler

Höglandssjukhuset
Exteriör från Höglandssjukhuset i Eksjö. Foto: YLP Arkitekter

Vi äger merparten av de lokaler där vi bedriver verksamhet men hyr även in externa lokaler för att tillgodose verksamhetens behov.

Fastighetsförvaltningen är en strategisk viktig funktion för oss som fastighetsägare, men är också till stora delar en servicefunktion.

Mycket kapital är bundet i fastigheterna och lokalfrågorna har stor betydelse i samband med beslut om satsningar på nya verksamheter eller när fastighetspåverkande utveckling av verksamheter kan komma att ske.

Primärvården och Folktandvården bedrivs oftast decentraliserat inom länets tätorter och där är vi ibland hyresgäst i lämplig fastighet.