Politik, möten och handlingar

personer tittar och ser intresserade ut
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som arbetar på invånarnas uppdrag. Verksamheten styrs av folkvalda politiker, som väljs i allmänna val vart fjärde år. Medborgare över 18 år har möjlighet att påverka regionens verksamhet genom att rösta i valet till regionfullmäktige.

Regionfullmäktige är Region Jönköpings läns högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 81 ledamöterna kommer från hela Jönköpings län och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.   

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Jönköpings läns "regering”. Regionstyrelsen leder det politiska arbetet och genomför regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för folkhälsa och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö.

Dessutom finns patientnämnd och parlamentarisk nämnd. Ett kommunalt forum är ett samrådsforum för samverkan med kommunerna och kopplat till regionstyrelsen och de tre nämnderna.

Regionens politiska ledning 2015–2018 består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

I menyn till vänster finns länkar till beskrivningar av de olika politiska organen.

Schema över politiska organisationen

Den politiska organisationen (png)