Våra byggprojekt

Projektledare för byggprojekt
Foto: Ulf Lindberg

Vår byggprocess är en strukturerad arbetsmodell i flera steg som säkerställer att Region Jönköpings län får väl fungerande och trivsamma lokaler till rätt kostnad.

I byggprocessen medverkar många olika aktörer från början till slut, så som hyresgästen, regionfastigheter och konsulter, byggnadsentreprenörer och övriga leverantörer.

Ombyggnationer inom sjukhus är ofta komplicerade. Sjukhus är installationstäta, med ledningar för medicinska gaser, speciella typer av ventilationsanläggningar, värme- och kylanläggningar, elförsörjning med flera elkategorier och så vidare. Detta påverkar möjligheten att förändra lokalerna.