HR-direktör

Regionledningskontoret

Vi söker

HR-direktör till Regionledningskontoret. Tjänsten är tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Det här får du arbeta med

Som HR-direktör arbetar du på regiondirektörens uppdrag och har övergripande ansvar för alla HR-frågor. I uppdraget ingår ansvaret för att driva och utveckla arbetet inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, lönebildning, förhandlingar och avtal. Utifrån medarbetarperspektivet ansvarar du för planering, uppföljning och analys.

Du ingår i regionens ledningsgrupp. Regionen har under lång tid arbetat med att främja medarbetares delaktighet, chefs- och ledarutveckling, kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö samt likabehandling. Under kommande år kommer vi att ha stort fokus på kompetensförsörjning, fortsätta utveckla verksamhet och arbetssätt samt stimulera innovation.

Rollen innebär att kontinuerligt ha en nära dialog och samarbete med verksamhets- och HR-ansvariga. Det är viktigt att ha verksamhetsintresse och kunskap om hälso- och sjukvård och regional utveckling. Det är också viktigt att ha intresse och förståelse för en politiskt styrd organisation.

Du har en helhetssyn och arbetar målmedvetet utifrån regionens vision och grundläggande värderingar. Genom din ledning bidrar du till att skapa en verksamhet som håller en hög kvalitet och som utmärks av ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete. Du har ett ansvar för att bidra till välfungerande samverkan inom regionen och med andra aktörer och intressenter. Samverkan med fackliga organisationer är en viktig del i arbetet.

HR-direktören leder stabsfunktionen HR på Regionledningskontoret. Funktionen består av ca 10 medarbetare med huvudsakliga kompetenser inom planering, uppföljning och analys, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, arbetsrätt, lönebildning, förhandling, avtal och pensioner. Funktionen förvaltar löne- personalsystemet Heroma.

Din kompetens

Vi vill ha en chef som

 • har en högskoleutbildning inom HR och har intresse och kunskap av hälso- och sjukvård och regional utveckling
 • har erfarenhet av att vara chef i en större organisation med verksamhet-, budget- och personalansvar
 • har erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer
 • har verksamheten i fokus i kombination med en hög kunskap inom HR
 • är strategisk, analytisk och en god kommunikatör
 • är utvecklingsinriktad, engagerad och drivande
 • är inriktad på samarbete, kan få med andra, tillvaratar och använder den kraft som finns i ett ständigt förbättringsarbete
 • skapar förtroende, stödjer och skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje

Så här gör du om du är intresserad

För mer information är du välkommen att kontakta Regiondirektör Agneta Jansmyr, tfn 0730-92 40 70.

Du kan också kontakta någon av följande fackliga företrädare:

 • Vision, Carina Einarsson Johnson, 0703424398
 • SACO, Irene Tengberg Herrstedt, 036-32 44 64
 • Vårdförbundet, Eva-Lotta Lager, 036-30 64 34
 • Läkarföreningen, Bengt Hultberg, 036-32 28 84
 • Kommunal, Carina Thållén, 0706362130
 • Lärarförbundet, Henrik Wallin, 0703614897

Sista ansökningsdag är den 24 augusti. Välkommen med din ansökan. Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.

Sök jobbet som HR-direktör Tillbaka till lediga jobb