Kursplan - Naturvetenskapligt basår

Hösttermin

Kemi och biologi Fysik  Matematik 
Allmän kemi  Astronomi  Matematik 3c 
Stökiometri, gaslagarna och analytisk kemi Mekanik 1 Matematik 3c 
Redoxreaktioner, galvaniska element och elektrokemi  Tryck och densitet Matematik 3c 
Syror baser & statistik Energi Matematik 3c 
Organisk kemi Ellära  Matematik 3c 

Vårtermin

Kemi och biologi Fysik  Matematik 
Strukturell biokemi Mekanik 2  Matematik 4c 
Cellbiologi Harmonisk svängningsrörelse Matematik 4c 
Genetik Vågor  Matematik 4c 
Människans fysiologi och läkemedelskemi  Optik Matematik 4c 
Taxonomi, evolution och paleontologi   Kvantfysik och kärnfysik  Matematik 4c 
Kvantitativ ekologi   Elektromagnetism Matematik 4c 

För en detaljerad kursplan med innehåll, skicka E-post till mattias.frisendahl@sorangen.rjl.se