Skriva lyrisk essä

Vill du skriva kreativt om ett angeläget ämne? Då är det här kursen för dig.

Under kursens fem dagar får du pröva på den lyriska essäns olika former. Tillsammans undersöker vi hur genren gestaltar identitet och kroppslig erfarenhet, så väl som minnet, platsen och konsten. Vi läser lyriska essäer och talar om texternas politiska och existentiella frågor. Du lär dig skrivtekniker, får gestaltningsverktyg och möjlighet att utveckla din essäröst.

Termen lyrisk essä kommer från engelskans ”lyric essay” som myntades av tidskriften Seneca Review 1997. Den definierar en sorts essä som har en tydlig synvinkel men också arbetar med nyskapande former och litterär gestaltning.

Vi skriver på svenska men texter på engelska kan förekomma. Det är bra om du har viss läs- och skrivvana.

Kursledare: Ann-Marie Tung Hermelin

Kursen leds av Ann-Marie Tung Hermelin, författare och essäist. Hon har en master i litterär gestaltning och har skrivit en roman, flera sakprosa böcker samt ett stort antal publicerade essäer om konst, exil, litteratur och rasism.