Animationslinjen

På Sörängens folkhögskola kan du lära dig att animera.

Animationslinjen är en ettårig grundutbildning i klassisk animation med betoning på analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Ansökningstiden går ut den 15 april.

Ansök här

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Din digitala ansökan kompletteras med arbetsprover. Utifrån arbetsproverna väljer vi ut ett antal som vi kallar till intervju. Intervjuerna sker på skolan eller i undantagsfall via skype. Besked om intag lämnas så fort vi har möjlighet (senast under juni månad).  

Övergripande innehåll

Under kursen får du grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Detta sker genom studier av rörelsen och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på teckning och berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med animation.

Rörelsen i fokus termin ett

Under den första terminen arbetar du främst med rörelsen. Med avstamp i animationens principer får du lära dig grunderna i klassisk animation såväl hantverksmässigt som tekniskt. Du får en introduktionen i de dataprogram som krävs samt en allmän orientering i några olika animationstekniker.

Berättelsen i fokus termin två

Under termin två förskjuts fokus mot berättelsen. Du får lära dig grunden i filmiskt berättande och dramaturgi bland annat genom olika övningar i storyboarding och filmklippning.

Under hela kursen kommer övningar och skapande arbete bedrivas parallellt med fortlöpande reflektion i spänningsfältet mellan animation, konst och film. Övningarna i klassisk animation utförs i huvudsak analogt med papper och penna. Arbetsstationer för direktanimation samt datorer med mjukvara för filmredigering, digital bearbetning, färgläggning, ljudläggning med mera finns på skolan. Under kursen får du möjlighet att prova på olika animationstekniker och uttryckssätt. Övningar ges i både analoga och digitala verktyg.

Möjlighet till animation årskurs 2

Det finns möjlighet att ansöka om ett andra år på animationslinjen, där man under handledning av lärare får möjlighet att arbeta med ett längre projekt, vanligtvis en animerad kortfilm. Skolan erbjuder 8 st. studieplatser till årskurs två.

Arbetsprover 

1. Ett personligt brev, max ett A4, där du berättar om dig själv och varför du söker till animationslinjen.

2. Ett storyboard/ en bildberättelse på temat  ”Lika barn leka bäst”. Berätta en historia, eller en del av en historia med hjälp av bilder utan att använda text. Använd max 20 bildrutor. 

3. Figurteckningar ur fantasin. Använd blyertspenna och: a. teckna en figur (samma) i olika poser som beskriver rörelser (minst 5 st).

b. teckna två figurer som interagerar och uttrycker känslor (minst 1 st).

De kan vara människor, djur eller fantasifigurer. De får inte vara ”fan-art”.

4. Teckningar från verkligheten. Använd valfri analog teknik och: a. teckna av människor (minst 5 st).

b. teckna av dina skor (minst 1 st).

5. Valfria bilder (minst 6 st). Skicka ett urval bilder som du själv är nöjd med. Bilderna kan vara gjord i olika tekniker.
Vi ser helst inte att du skickar ”fan-art”, om du ändå väljer det är det viktigt att du ange vad du hämtat din inspiration.

6. Frivilligt: om du har animation eller filmklipp du vill visa – ladda upp på Vimeo eller liknande och bifoga en länk.

Arbetsproverna skickas digitalt tillsammans med din ansökan. Spara filerna som JPG eller PDF. Namnge proverna ditt namn och övningens nummer.

EXEMPEL:

Johan01 - personligt brev Johan0201 - storyboard panel 1 Johan0202 -storyboard panel 2 osv.

Arbeta när det passar dig i skolans verkstäder

Skolans verkstäder är tillgängliga dygnet runt, vardagar som helger och ger dig stora möjligheter att själv utforska linjens innehåll utanför lektionstid. Animationslinjen har nyligen flyttat till större nyrenoverade lokaler. Varje elev har en egen arbetsstation med egen dator.

Konstnärsbutik på skolan

Skolan har en egen butik där du kan handla pennor, papper och annat konstnärsmaterial till förmånliga priser.