Allmän kurs

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola är för dig som önskar läsa in grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola eller komplettera allmänna ämnen på gymnasienivå.

Allmän kurs på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som önskar få en färdig gymnasieexamen. Studierna leder till grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola. Därutöver erbjuder vår allmänna kurs möjligheten att läsa vissa särskilda behörigheter som kan krävas för att bli antagen till högre utbildning inom exempelvis det naturvetenskapliga området. Dina studier på Allmän kurs kan ha humanistisk eller naturvetenskaplig inriktning. 

Studier på Allmän kurs omfattar 1-3 år beroende på den sökandes studiebakgrund. Man ansöker separat till varje läsår och garanteras plats till året därpå om studierna under innevarande läsår har skötts på ett korrekt sätt. Efter varje år (minst 35 veckor) sätts ett studieomdöme. Omdömet som utfärdas vid avslutade studier på Allmän kurs ger möjlighet att konkurrera vid antagning till vidare utbildning. 

Studiegrupperna på Allmän kurs är relativt små och vi lär känna varandra väl. På folkhögskolan tror vi på gemensamt lärande och att vi har mycket kunskap att ge varandra. Undervisningen bygger till stor del på samtal, och den sker på plats i klassrummet. Därför är din närvaro viktig. Det krävs, förutom visade kunskaper, minst 80 % närvaro för att behörighet i en kurs ska kunna uppnås.

Information om studieomdöme och behörigheter hittar du längre ner på den här sidan under flikarna "Studieomdöme" och "Behörigheter".

Du väljer humanistisk eller naturvetenskaplig inriktning på dina studier. 

- Humanistisk inriktning

- Naturvetenskaplig inriktning

 

Lärare på Allmän kurs


Sophia Rasmussen 

Sophia Rasmussen är legitimerad ämneslärare i svenska, historia, tyska och konst och kultur. Hon har studerat vid flera lärosäten och tagit lärarexamen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och magisterexamen i konstvetenskap vid Lunds universitet. Under studietiden arbetade Sophia som guide och museilärare på flera slott och museer samt som reseledare med destination Berlin. En längre tid var hon bosatt i Tyskland och Österrike, där hon gick en lärlingsutbildning till keramiker.

Sedan 2012 undervisar Sophia på Allmän kurs, just nu i svenska, historia och samhällskunskap. 2018 utkom hennes bok Fröknarnas tid, en kulturhistorisk skildring av ogifta borgarkvinnor på 1800-talet. Sophia gillar att måla, sticka, sy och tillverka dockmöbler.


Helen Elofson

Helen Elofson är legitimerad ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia. Hon är huvudsakligen utbildad vid Linköpings universitet, men har även studerat vid Göteborgs universitet och Jönköping University.

Helen har mångårig erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning. Hon har tidigare arbetat på Viebäcks/June folkhögskola, som lärare och som kursledare på Allmän kurs. Hon har även arbetat på Komvux i Eksjö.

Nu undervisar Helen i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på Allmän kurs. Hon är också Sörängens studie- och yrkesvägledare. Helen tycker mycket om möten med människor och vill genom sitt arbete bidra till att deltagare utvecklas och kommer framåt i livet. Sång är ett intresse och Helen har varit med i flera olika körer genom åren.


Robin Ydremark

Robin Elizabeth Ydremark har engelska som modersmål och är lärare i engelska och idrott. Robin har undervisat i engelska sedan 2013, först på Praktiska Gymnasiet i Aneby och därefter i engelska/yrkessvenska på EksjöVux. Sedan 2014 har hon undervisat i engelska och idrott på Sörängen, på Allmän kurs och Studiemotiverande folkhögskolekurs. Hon njuter av varje ögonblick av att arbeta med eleverna och att se dem lära sig, utvecklas och växa som individer.

Robin växte upp i USA och studerade klassisk musik privat från 9 års ålder och spelade som förstafiol för Tucson Junior Strings. Robin studerade även skådespeleri vid Arizona Theatre Company vilket ledde till hennes första professionella roll i A Christmas Carol. Robin flyttade till San Francisco för att fortsätta sina drömmar om att bli sångare, vilket ledde till att hon sjöng med flera band runt om i USA. Så småningom bosatte hon sig i Kalifornien och arbetade där med uthyrning och försäljning av fastigheter.

Sedan 2003 har Robin bott i Sverige med sin man och tre söner. Hon träffade sin svenske man 1999 i USA när de båda tränade för triathlon. Hon har tävlat på hög nivå i flera långdistanstriathlon som kallas "Ironman", och älskar alla typer av sport.


Mattias Frisendahl

Mattias är legitimerad gymnasielärare i ämnena fysik och matematik och är kursansvarig för naturvetenskapligt basår. 

Mattias har studerat i Göteborg, Jönköping och i Stockholm och undervisar på naturvetenskapligt basår och på allmän kurs här på Sörängens folkhögskola sedan 2009. Mattias har också en bakgrund som musiker och spelar fortfarande mycket piano och gitarr på fritiden. 


Johan Malm

Johan har lärarlegitimation på gymnasienivå samt doktorsexamen i organisk kemi. Han har varit lärare i kemi, biologi och naturkunskap på naturvetenskapligt basår samt allmän kurs sedan 2014.

Johan har tidigare varit handledare av doktorander och deltagit i 6 betygkommitter på KTH, KI, UU, SU för doktorander. Johan har också skrivit mer än 40 vetenskapliga artiklar och varit inbjuden talare ett flertal gånger på vetenskapliga konferenser. Han har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin som forskare, linjechef, projektledare, konsult och slutligen i ledningsgrupp. Han står som uppfinnare för 20 publicerade patent.

På Allmän kurs kan du studera ämnen som ger dig behörigheter i gymnasiekurser. Tillsammans ger behörigheterna dig möjlighet att söka vidare till eftergymnasiala utbildningar. 

För grundläggande behörighet till yrkeshögskola krävs sju avklarade kurser:

Engelska 5
Historia 1a1
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Matematik 1
Svenska/ Svenska som andraspråk 1

För grundläggande behörighet till högskola/universitet krävs tio avklarade kurser:

Engelska 5 och 6
Historia 1a1
Samhällskunskap 1a1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Matematik 1
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

En del högskoleutbildningar kräver förutom den grundläggande behörigheten även vissa särskilda behörigheter. På Sörängens folkhögskola kan du läsa:

Matematik 2, 3 och 4
Fysik 1a och 2
Kemi 1 och 2-Biologi 1 och 2
Naturkunskap 1a2, 1b och 2
Historia 1a2, 1b, 2a och 2b
Samhällskunskap 1a2, 1b och 2

På folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som sätts av undervisande lärare tillsammans och som avser din samlade studieförmåga. 

Studieomdömet, som sätts efter varje avslutat studieår, utfärdas i sju steg: 

Utmärkt studieförmåga 4
Mycket god till utmärkt studieförmåga 3,5
Mycket god studieförmåga 3
Mycket god till god studieförmåga 2,5
God studieförmåga 2
Mindre god till god studieförmåga 1,5
Mindre studieförmåga 1

I studieomdömet vägs hela deltagarens insats och ämneskunskaper in. I begreppet studieförmåga bedöms följande:

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
  • Social förmåga